مرکبات
پرتقال
تعداد بازديد: 1116
حجم تصوير : 98 KB
سايز تصوير : 768 * 1024
روغن پوست پرتقال شيرين داراي تقريباً 90 درصد ماده ي (دي - ليمونن) D-Limonene)) مي باشد. اين ماده حلالي است كه در مواد شيميايي گوناگون مربوط به امور خانه از قبيل ماده ي جلادهنده و نرم كننده مبلمان چوبي مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين، اين روغن به همراه روغن مركبات ديگر به عنوان پاك كننده چربي و تميز كننده دست به كار مي رود، اين ماده يك عامل پاك كننده ي موثر است كه به عنوان ماده اي حافظ محيط زيست شناخته شده و نسبت به فرآورده هاي نفتي ارجحيت دارد.