مرکبات
آب پرتقال همراه با خلقه اي از آن بر لب ليوان
تعداد بازديد: 3280
حجم تصوير : 1.5 MB
سايز تصوير : 1540 * 2494
آب پرتقال، نوشيدني است که از چلاندن و فشار دادن ميوه پرتقال به دست مي آيد. آب پرتقال، نوشيدني خوشمزه اي است که در سراسر دنيا آن را مصرف مي کنند. بزرگترين صادر کننده آب پرتقال در جهان، کشور برزيل و بعد از آن ايالت فلوريداي آمريکا مي باشد. معمولاً براي صادر کردن آب پرتقال، اين نوشيدني را به صورت پودر درآورده و پس از رسيدن به کشور مقصد، پودر پرتقال را با آب مخلوط مي کنند و سپس اين آب پرتقال را عرضه مي نمايند.