مرکبات
پرتقالي کنار سيب روي سبزه ها
تعداد بازديد: 741
حجم تصوير : 2.91 MB
سايز تصوير : 1800 * 2700
پرتقال يکي از قديمي‌ترين ميوه‌هايي است که بشر از آن استفاده مي کرده است و در حدود ??? سال قبل از ميلاد مسيح کنفوسيوس از آن نام برده است . در حال حاضر بيشتر از ??? نوع پرتقال در آمريکا کشت مي‌شود. پرتقال اوليه ، کوچک ، تلخ و پر از هسته بوده است که در اثر تربيت مهندسي ژنتيکي و همچنين انتخاب نوع بهتر و کود کافي درشت تر و شيرين تر شده است . پرتقال ابتدا از چين به هندوستان برده شده و سپس آنجا به نقاط ديگردنيا راه يافت .