مرکبات
ليموهاي زرد کنار هم چيده شده
تعداد بازديد: 805
حجم تصوير : 160 KB
سايز تصوير : 768 * 1024
ليمو ترش در طبيعت سرد  و تر پيدا ميشود و در ترکيبات آن ويتامينهاي سي و پي  زياد موجود است به هضم غذا کمک و مقوي جگر است. ليموي ترش در امراض جگرمورد استفاده قرار ميگيرد ، ليمو اثر مخصوص در جوان نگاه داشتن شرايين دارد.... ليمو براي معالجه روماتيسم نيز بکار ميرود و اين ميوه ضد عفوني کنندة بسيار قوي است براي رفع تشنگي و جلوگيري از دل  بدي نيز مفيد است. ليمو براي معالجة تمام امراض قلبي مفيد است زيرا عدم ترتيب حرکات قلب نتيجه بد هضم و سموم جگر است، براي اين کار لازم است که آب ليمو جرعه جرعه با نفس هاي عميق نوشيد