مرکبات
ليموي سبز و ليموي زرد
تعداد بازديد: 804
حجم تصوير : 128 KB
سايز تصوير : 768 * 1024
پلين ، گياه شناس معروف ، ليمو را به عنوان پادزهري قوي مي‌شناخت. نظريه پلين در پايان قرن دوم مسيحي دوباره بررسي شد و به اثبات رسيد و معلوم گشت که ليمو واقعا سموم بدن را از بين مي‌برد. ابن سينا پزشک معروف ايراني آب ليمو را بهترين دارو براي تشنجات ناشي از تب مي‌دانست و يرقان را هم با ليمو معالجه مي‌کرد. ليمو تقويت کننده حافظه است. چند قطره از اسانس ليمو را روي يک دستمال ريخته و از طريق بيني استنشاق کنيد. همچنين مي‌توان اين کار را در مواقعي انجام داد که مي‌خواهيد چيزي رابه ياد بياوريد. مغز شما با استنشاق اسانس ليمو نيروي تازه‌اي بدست خواهد آورد.