منابع تصویری
گل لاله قرمز با برگ از نزديک
تعداد بازديد: 3388
حجم تصوير : 272 KB
سايز تصوير : 1200 * 1920
لاله گياهي است بابرگهاي نواري پهن و گلهاي زيبا با رنگهاي متنوع(قرمز-زرد-صورتي-بنفش-نارنجي-دورنگ و...)ازنظر باغباني به دو گروه تقسيم مي شود :لاله هايي باشاخه گلدهنده بلند که مناسب گل شاخه بريده هستند و لاله هايي بادمگل کوتاه و گلهاي درشت که بيشتر در گلدان کشت مي گردند. نيازهاي طبيعي گل لاله عبارتند از: نور: آفتاب کامل تاسايه آفتاب. خاک : خاک باغچه+خاک برگ پوسيده+ماسه(بدون کود دامي) . عمق کاش : 12-20سانتيمتر. فاصله کاش 5-10سانتيمتر. رطوبت : آبياري معمولي