منابع تصویری
گلهاي لاله با رنگهاي صورتي و قرمز و زرد همراه با برگ
تعداد بازديد: 4303
حجم تصوير : 539 KB
سايز تصوير : 1200 * 1920
تعريف لاله از فرهنگ دهخدا : معمولا گلهاي پيازداري را گويند که نام علمي آنها توليپا واز خانواده ليلياسه و آن از دسته سوسن ها و از تيره سوسني هاست و کاسه و جام آن تشکيل جامي قشنگ و کامل ميدهد. انواع لاله هاي وحشي در ايران عبارتند از: لاله داغدار قرمز و لاله زرد و لاله سفيد . و لاله اي که در شيراز خودروست و گلهاي سه رنگ دارد (پشت گل برگها قرمزرنگ و داخل آن سپيدداغدار) توسط پرفسور گائوبا استاد سابق دانشکده کشاورزي به افتخار حافظ نامگذاري شده است ، يعني آن را توليپا حافظ ناميده است.