منابع تصویری
گلهاي لاله قرمز با برگ
تعداد بازديد: 3126
حجم تصوير : 393 KB
سايز تصوير : 1200 * 1920
گل لاله در ادبيات فارسي مظهر شهيد و کشته راه دوست است. گويند که چون سياوش قهرمان مظلوم و باستاني ايران زمين کشته شد از قطرات خون او لاله دميد. لاله گلي زيبا و لطيف و دلنواز است.شکل آن چونان قلب آدميان که مايه حيات آنان است مي­باشد. برگهاي گل لاله بسيار شبيه قطره هاي خون است و گر چه خود خونين رنگ و سرخ مي باشد، ته گل برگهاي آن سياه و داغديده است، گويي که داغي بر دل دارد. شعري که در انقلاب اسلامي ايران به شکل يک شعار عمومي درآمد اين بود "از خون جوانان وطن لاله دميده" لذا گل لاله به عنوان سمبل شهيد در بسياري از جاها در ايران نقش بسته است حتي آرم جمهوري اسلامي ايران نيز شباهت به يک گل لاله دارد.