منابع تصویری
جغدي روي شاخه هاي قرمز
تعداد بازديد: 1095
حجم تصوير : 136 KB
سايز تصوير : 675 * 900
پرواز جغدها بي‌صداست، بعضي از آنها گوش‌پرهاي مشخصي دارند. پاهاي پوشيده از پر دارند. تک‌زي‌اند و بيشترشان روي درخت زندگي مي‌کنند. نر و ماده آنها همشکل است ولي ماده‌ها بزرگ‌ترند. جغدها هميشه طعمه خود را درسته مي‌بلعند و پس از آن‌که بخش‌هاي گواردني آن را گواردند بازمانده آن را به شکل تفاله از راه دهان بيرون مي‌اندازند.