منابع تصویری
سياه‌گوشي در حال آب خوردن، پارک ملي باواريا، آلمان
تعداد بازديد: 770
حجم تصوير : 536 KB
سايز تصوير : 1536 * 2048
سياه‌گوش اورآسيا (نام علمي: Lynx lynx) نوعي گربه‌سان بومي اروپا، سيبري، آسياي ميانه و هيماليا است که بزرگترين گونه در ميان سياه‌گوش‌ها به حساب مي‌آيد. طول بدن سياه‌گوش اورآسيا بين ?? تا ??? سانتيمتر، طول دم آن بين ? تا ?? سانتيمتر و ارتفاع قامت آن از شانه به حدود ?? سانتيمتر مي‌رسد. رنگ آن نيز بين قهوه‌اي و خاکستري روشن به همراه خال‌هاي سياه روي بدن است. گوش‌هاي مشکي بلند و کاکل‌دار و دو رشته ريش سياه‌رنگ نيز در زير گلو مشخصات ديگر اين حيوان هستند. پنجه‌هاي پوست‌کلفتي نيز دارد که مانند کفش زمستاني در هنگام راه رفتن روي برف ياري‌اش مي‌کنند.