منابع تصویری
ظرفيت استاديوم نيو كمپ
تعداد بازديد: 885
حجم تصوير : 496 KB
سايز تصوير : 768 * 1024
استاديوم نيو كمپ ظرفيت استاديوم چندين بار دچار تغيير شد، در حاليکه ظرفيت اوليه آن ?????? نفر بود، اما به دليل برگزاري جام حهاني ????، ظرفيت آن به ??????? افزايش داده شد. به دليل ممنوع شدن وجود قسمت‌هايي که در آن تماشاگران ايستاده به تماشاي بازي مي‌پرداختند، ظرفيت استاديوم در سال ???? به زير ?????? کاهش يافت.