منابع تصویری
كمپ نو يا نو كمپ
تعداد بازديد: 1205
حجم تصوير : 1019 KB
سايز تصوير : 960 * 1280
استاديوم نيو كمپ ظرفيت استاديوم چندين بار دچار تغيير شد، در حاليکه ظرفيت اوليه آن ?????? نفر بود، اما به دليل برگزاري جام حهاني ????، ظرفيت آن به ??????? افزايش داده شد. به دليل ممنوع شدن وجود قسمت‌هايي که در آن تماشاگران ايستاده به تماشاي بازي مي‌پرداختند، ظرفيت استاديوم در سال ???? به زير ?????? کاهش يافت.