منابع تصویری
حمار وحشي
تعداد بازديد: 728
حجم تصوير : 260 KB
سايز تصوير : 768 * 1024
گورخر مرکب از: گور + خر به معني خر صحرايي، چه گور به معني صحرا و زمين هموار و دشت است .(غياث اللغات )