منابع تصویری
خر وحشي و بياباني
تعداد بازديد: 2934
حجم تصوير : 476 KB
سايز تصوير : 1200 * 1920
گورخر مرکب از: گور + خر به معني خر صحرايي، چه گور به معني صحرا و زمين هموار و دشت است .(غياث اللغات )