منابع تصویری
خر صحرايي
تعداد بازديد: 998
حجم تصوير : 467 KB
سايز تصوير : 1200 * 1920
گورخر مرکب از: گور + خر به معني خر صحرايي، چه گور به معني صحرا و زمين هموار و دشت است .(غياث اللغات )