منابع تصویری
خر صحرايي
تعداد بازديد: 1478
حجم تصوير : 135 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
گورخر مرکب از: گور + خر به معني خر صحرايي، چه گور به معني صحرا و زمين هموار و دشت است .(غياث اللغات )