منابع تصویری
حمار وحشي
تعداد بازديد: 921
حجم تصوير : 142 KB
سايز تصوير : 733 * 800
گورخر مرکب از: گور + خر به معني خر صحرايي، چه گور به معني صحرا و زمين هموار و دشت است .(غياث اللغات )