اتاق نشیمن
هماهنگي رنگي
تعداد بازديد: 4049
حجم تصوير : 532 KB
سايز تصوير : 1200 * 1920
در اين اتاق نشيمن هماهنگي رنگي بين قسمتي از ديوار ومبلها وحصير پنجره وميز وسط خودنمايي ميکند.که رنگ ديوار روشن تر ورنگ ميز وسط تيره تر است.