• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
منابع تصویری
بيا بغل مامان تا سردت نشه
تعداد بازديد: 1133
حجم تصوير : 224 KB
سايز تصوير : 768 * 1024
"در قطب شمال خرس قطبي تقريبا دشمن طبيعي ندارد . اما اسکيموهاي با هوش مي توانند به آساني اين حيوان را شکار کنند . چگونگي صيد اين حيوان نيز بسيار جالب بوده و در واقع راز اسکيموهاي شکارچي است . اسکيموها ابتدا يک فک را مي کشند و سپس خون آن را به داخل يک سطل مي ريزند و خنجري با دو لبه بسيار تيز را در ميان خون قرار مي دهند . با سرد شدن هوا ، خون فک منجمد شده و خنجر را در خود نگه مي دارد و دقيقا همانند يک بستني چوبي بزرگ به نظر مي رسد . اسکيموها سپس اين بستني چوبي را روي زمين قرار مي دهند . خرس قطبي يک ويژگي دارد . اين حيوان خون را بسيار دوست دارد و گويي به آن اعتياد دارد .مشام اين حيوان بسيار تيز است و مي تواند ازچند کيلومتري بوي خون را متوجه شود . حيوان زماني که بوي خون را حس مي کند بسرعت خود را به سطل خون رسانده و بستني چوبي بزرگ و خوشمزه را مي بلعد . زماني که اين عمل انجام مي شود ، زبان خرس به دليل سردي خون بي حس مي شود . اما به هر صورت خرس از اين غذاي خوشمزه صرف نظر نمي کند . زماني که مرکز بستني چوبي را به داخل دهان فرو مي برد ، خنجر زبان خرس را زخمي مي کند و خون حيوان ريخته مي شود . اين خون خود خرس بوده و تازه و گرم است . با وجود آنکه زبان خرس بي حس شده است ، اما بيني اش کماکان تيز است و مزه خون تازه را مي بويد . خرس هنوز سرگرم خوردن بستني چوبي است و به همين سبب زخم زبان حيوان لحظه به لحظه عميق تر مي شود و خون زيادي از بدن خرس خارج مي شود و به دنبال آن حيوان از پاي درمي آيد . در اين زمان است که اسکيمو ها به نزديک خرس رفته و به آساني آن را شکار مي کنند . "