منابع تصویری
پاترولا آگيلا، تيم پروازهاي نمايشي اسپانيا
تعداد بازديد: 232
حجم تصوير : 669 KB
سايز تصوير : 2098 * 3072
پاترولا آگيلا، تيم پروازهاي نمايش نيروي هوايي اسپانيا که در مناسب هاي مختلف به اجراء نمايش هاي پروازي مي پردازند.