لوستر و چراغ
گياهان آپارتماني
تعداد بازديد: 800
حجم تصوير : 100 KB
سايز تصوير : 600 * 800
گياهان آپارتماني و يا گل هاي آپارتماني به انواع گياهان وگل هايي که جنبه تزئيني دارند و شرايط نگه داري از آنها در محيط آيارتمان (محيط غير گلخانه اي )محيا باشد گفته مي شود .