منابع تصویری
خامنه ای خمینی دیگر است
تعداد بازديد: 194
حجم تصوير : 424 KB
سايز تصوير : 1500 * 1000