منابع تصویری
اگر از سرهایمان کوه بسازند ، نخواهیم گذاشت تاریخ بنویسد: "سیدعلی تنها ماند"
تعداد بازديد: 395
حجم تصوير : 364 KB
سايز تصوير : 1500 * 1000