منابع تصویری
بر رخ خامنه ای سید خوبان صلوات/بر جمال خوش این ماه خراسان صلوات
تعداد بازديد: 726
حجم تصوير : 298 KB
سايز تصوير : 1000 * 1500