منابع تصویری
بین خمین و خامنه دیوار و مرز نیست/لبیک ما حریم فتحنا گرفته است
تعداد بازديد: 306
حجم تصوير : 369 KB
سايز تصوير : 1500 * 1000