منابع تصویری
ایران که کوفه نیست که تنها شود علی/این سرزمین طنین اطعنا گرفته است
تعداد بازديد: 414
حجم تصوير : 353 KB
سايز تصوير : 1500 * 1000