منابع تصویری
بر رشته های معجر زهرا قسم سید علی/خنجر به حنجر میزنم گر تو هوای سر کنی
تعداد بازديد: 1621
حجم تصوير : 424 KB
سايز تصوير : 1500 * 1000