منابع تصویری
با خامنه ای کسی نگردد گمراه/او در شب فتنه می درخشد چون ماه
تعداد بازديد: 541
حجم تصوير : 360 KB
سايز تصوير : 1500 * 1000