منابع تصویری
رهبر حسینی ما، جلوه ی پیر خمینه/همیشه مثل خمینی، زیر پرچم حسینه
تعداد بازديد: 638
حجم تصوير : 506 KB
سايز تصوير : 1500 * 1000