منابع تصویری
پیرزن فروشنده
تعداد بازديد: 3007
حجم تصوير : 186 KB
سايز تصوير : 469 * 700
پیرزنی با حجاب نشسته در ایوان خانه قدیمی برای فروش محصولات