منابع تصویری
طراحی فضای مسجد
تعداد بازديد: 1696
حجم تصوير : 323 KB
سايز تصوير : 695 * 1045
طراحی و معماری خاص فضای مسجدی در استانبول