منابع تصویری
کاروان شتر و الاغ
تعداد بازديد: 4215
حجم تصوير : 116 KB
سايز تصوير : 599 * 900
کاروان شتر و الاغ در بیابان بی آب و علف و مرد خسته