منابع تصویری
عکاسی از بنای تاریخی
تعداد بازديد: 533
حجم تصوير : 248 KB
سايز تصوير : 563 * 850
دختر عکاس در حال عکاسی از بنای تاریخی چره افراد حک شده روی سنگ