منابع تصویری
فرار سلطان از دست فیل عصبانی
تعداد بازديد: 73
حجم تصوير : 42 KB
سايز تصوير : 298 * 510
  شیری که از گله هم-نوعانش جدا شده بود به خیال این که سلطان جنگل است وارد قلمرو فیلی شد؛ اما پس از مواجهه با واکنش تند او مجبور به فرار شد، اما فیل خشمگین تا 5 دقیقه او را تعقیب کرد و آخر کار درختی به حیوان زرد پناه داد و بین او و فیل غضبناک واسطه شد. شیر چنان ترسیده بود که هرگز به ذهنش نرسید چرا تماشاگرانش از این که قرنها یک گربه زرد را سلطان جنگل خوانده اند اندیشناکند!