منابع تصویری
فرار سلطان از دست فیل عصبانی
تعداد بازديد: 90
حجم تصوير : 49 KB
سايز تصوير : 327 * 509
 عمری به احترام شیر کلاه از سر بر داشتیم که طرف سلطان جنگل است؛ اما دهکده شدن جهان به دست وسایل ارتباطی نشان داد که خود غلط بود آنچه می پنداشتیم!