منابع تصویری
درخت از قاب دیوار کاه گلی
تعداد بازديد: 7291
حجم تصوير : 342 KB
سايز تصوير : 840 * 1260
نمای باغ سرسبز و درخت از چارچوب چوبی دیوار گلی