منابع تصویری
نمای آسمان از طاق مسجد
تعداد بازديد: 3500
حجم تصوير : 475 KB
سايز تصوير : 1108 * 1500
تصویر آسمان از سردر منقش مسجد