منابع تصویری
تصویر زمینه گونه ای از راکون
تعداد بازديد: 1160
حجم تصوير : 1.01 MB
سايز تصوير : 1440 * 1920
پوشش سفید بینی عضو خانواده پروسیونیده(راکون) است.