منابع تصویری
تصویر زمینه نخل های بلند
تعداد بازديد: 2416
حجم تصوير : 1.42 MB
سايز تصوير : 1200 * 1920
تصویر زمینه نخل های زینتی بلند از نمای پایین