منابع تصویری
کاخ احمد شاهی مجموعه سعدآباد
تعداد بازديد: 131
حجم تصوير : 230 KB
سايز تصوير : 553 * 800