منابع تصویری
وقتی یک دختر خردسال برای اولین بار باران می بیند...!
تعداد بازديد: 117
حجم تصوير : 40 KB
سايز تصوير : 291 * 531
این روزها که ما نمی دانیم با بارش برف چکار کنیم - درست مثل وقتی که نمی دانیم با بارش باران چکار کنیم؛ درست مثل وقتی که نمی دانیم با خشکسالی و نباریدن باران و برف چکار کنیم؛ درست مثل وقتی که... . بگذریم. کلا ما نمی دانیم چکار کنیم- دیدن عکس العمل یک دختر خردسال به باریدن باران جالب تر از همیشه است.