منابع تصویری
بچه شیرهای مهربان
تعداد بازديد: 969
حجم تصوير : 641 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
نمای پشت سر توله شیر در ماسایی مارا در کنیا