منابع تصویری
صلیب روی کوه در غروب
تعداد بازديد: 3160
حجم تصوير : 610 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
صلیب قبر در غروب آفتاب در بادن ورتمبرگ در آلمان