منابع تصویری
شب شهر هارتفورد
تعداد بازديد: 457
حجم تصوير : 459 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
برج شبیه کشتی در هارتفورد در کانکتیکات