منابع تصویری
سگ قطبی کوچک
تعداد بازديد: 1891
حجم تصوير : 649 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
توله سگ قطبی در خلیج سنت لورنس در کانادا