منابع تصویری
روند خورشید گرفتگی
تعداد بازديد: 195
حجم تصوير : 61 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600

ترکیب حلقوی خورشید گرفتگی در زمینه مشکی