منابع تصویری
پرچم های دعا
تعداد بازديد: 2328
حجم تصوير : 728 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
پرچم های دعای رنگارنگ گنبد مقبره بادنات در کاتماندو در نپال