منابع تصویری
گل زرد با ستون میانی
تعداد بازديد: 603
حجم تصوير : 823 KB
سايز تصوير : 1080 * 1918
گل با گلبرگ های زرد و ستون میانی پرچم و مادگی در زمینه محو طبیعت