منابع تصویری
گل سفید شبنم گرفته
تعداد بازديد: 520
حجم تصوير : 599 KB
سايز تصوير : 1080 * 1918
گل و غنچه سفید شبنم گرفته در زمینه برگ های سبز طبیعت سریلانکا