منابع تصویری
گل کاسه ای مایل به زرد
تعداد بازديد: 984
حجم تصوير : 379 KB
سايز تصوير : 1080 * 1918
گل کاسه ای کرمی رنگ در زمینه محو